Periodika
Magasiner og medlemsblad til foreninger og kirkelige organisationer er også et område vi har en del produktion af.

I flere tilfælde laver vi bladene helt fra bunden. Det vil sige, at vi udover tryk og levering, også laver den grafiske opsætning. Det gør vi fordi, at vi elsker at levere et pænt og kreativt stykke arbejde og at vi på det område, måske har nogle af de bedste priser i landet, ligesom vi altid overholder selv stramme deadlines.

Lad det bare komme an på en prøve.

Vi klarer selvfølgelig også tryk og levering ud fra færdige, trykklare PDF-filer. (Ring evt. for info vedr. korrekt fremstilling af PDF-filen.)